Uncategorized

  แนวดูดวงทะเบียนสวย เกิดวันไหนไม่ได้เรื่องกับตัวเลขไหนในเว็บไซต์เรามีรายละเอียดปลีกย่อยบอก

  แนะนำเคล็ดการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยให้คุณยายนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้ถูกต้องกับตัวคุณยายมากมายที่สุดเรามีเคล็ด+เรียงความมากมายที่เกี่ยวทะเบียนสวยให้คุณยายได้อ่าน เช่นเรียงความ อักขระทะเบียนที่เหมาะสมเฉียง ปกติอักขระทะเบียนที่เหมาะสมเฉียงมีไพ่ต่อแต้มหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีแนวทางบวกลบคูณหารอักขระทะเบียนสวยมาแนะนำคุณยายก็หมายความว่า

  ทะเบียนสวยวิธีการเหตุฉะนี้ครับผม
  ให้ทำการแปลงค่าหมู่ลายลักษณ์อักษร 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง

  2. ภายหลังเมื่อได้จำนวนรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขจำนวนศาสตร์

  ควรขยับหนีหมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษรจัญไรและเลขจำนวนจัญไร ไม่เหมาะสมมีในทะเบียนรถสวย

  ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายความว่า ถ้าหลีกเลี่ยงตัวอักษรจัญไรและเลขจำนวนจัญไรไม่ได้ ไม่เหมาะสมให้เลขจำนวนจัญไรวันเกิดเป็นเลขจำนวนตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
  พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารเหตุฉะนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
  ผลรวมเบอร์ที่ให้คุณยาย ระดับดีมากมาย หมายความว่า 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  เลขจำนวนจำนวนรวมที่ให้คุณนั้นแหละระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
  เลขและอักขระจัญไรที่เหมาะสมเฉียงตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

  เกิดวันตะวัน เลขจำนวน 6 ลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

  เกิดวันดวงจันทร์  เลขจำนวน 1 อักขระ ( อ )

  เกิดวันอังคาร เลขจำนวน 2 อักขระลายลักษณ์อักษร ( ก ข ค ฆ ง )

  เกิดวันพุธเวลากลางวัน เลขจำนวน 3 ลายลักษณ์อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

  เกิดวันพุธกลางคืน เลขจำนวน 5 อักขระลายลักษณ์อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

  เกิดวันพฤหัส เลขจำนวน 7 ลายลักษณ์อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )

  เกิดวันศุกร์ เลขจำนวน 8 ลายลักษณ์อักษร ( ย ร ล ว )

  เกิด วันเสาร์ เลขจำนวน 4 ลายลักษณ์อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ที่ )

  ทีนี้ทดลองมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนเลขจำนวนสวย ศศ 5959 แปลงค่าตัวอักขระลายลักษณ์อักษร ศ=7, ศ=7 ได้จำนวนรวม หมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษร หมายความว่า 7 + 7 = 14 และจำนวนรวมเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง หมายความว่า 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้แอ่งน้ำวกกัน ได้ตามที่มองเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูความสัมพันธ์ระหว่างคำกับสัญญาณในภาษาเลขจำนวนศาสตร์ 42  หมายความว่าจำนวนรวมที่ให้คุณยายระดับดีมากมาย เป็นต้น เพราะเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเทียบไปเหตุด้วย เช่นเกิดวันตะวัน ก็ไม่เหมาะสมมีเลขจำนวน 6 และลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนวันตะวันเป็นต้น ทั้งนี้เพราะมีอักขระกาลกินีอยู่ นั่นเอง

  ทะเบียนสวยและอีกเรียงความนึงที่เราอยากแนะนำก็หมายความว่า แนวทางบวกลบคูณหารจำนวนรวมของเลขจำนวนทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญมากมายสำหรับคนที่อยากได้จะไป

  เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะสมรู้ก่อนว่าจำนวนรวมเท่าไหร่ดีมิดี วันนี้เรามีแนวทางบวกลบคูณหารจำนวนรวมมาให้คุณยายดู

  วิธีการบวกลบคูณหารจำนวนรวมของทะเบียนสวย

  แปลงค่าหมู่ตัวอักษร 2 ตัวหน้าด้าน แล้วนำมาบวกกับเบอร์ 4 ตัวส่วนหลัง ซึ่งค่าของตัวอักษรนั้นแปลงค่าได้เหตุฉะนี้

  ก ด ถ ท ภ ฤ            มีค่าแค่กับ  1
  ข บ ป ง ช               มีค่าแค่กับ  2
  ต ฑ ฒ ฆ                มีค่าแค่กับ  3
  ค ธ ร ญ ษ               มีค่าแค่กับ  4
  ฉ ที่ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีค่าแค่กับ  5
  จ ล ว อ                  มีค่าแค่กับ  6
  ซ ศ ส                     มีค่าแค่กับ  7
  ย ผ ฝ พ ฟ               มีค่าแค่กับ  8
  ฏ ฐ                        มีค่าแค่กับ  9

  หลังจากได้จำนวนรวมแล้ว ดูความหมายตามหลักเลขจำนวนศาสตร์ เพราะกระจายกลุ่มเลขจำนวนศาสตร์ เหตุฉะนี้

  – เลขจำนวนจำนวนรวมดีมากมาย ตัวอย่างเช่น 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณยายระดับดีมากมาย มีโอกาสประสบประสิทธิผลสูง อุปสรรคน้อย เจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

  – เลขจำนวนจำนวนรวมดีพอใช้ ตัวอย่างเช่น 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณยายระดับดีพอใช้ เหนื่อยเหน็ดหน่อย มีอุปสรรค แต่อีกต่างหากมีโอกาสประสบประสิทธิผล ถ้ามีความพยายาม

  – เลขจำนวนจำนวนรวมไม่ดีและเหมาะสมหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ ทั้งนี้เพราะเหนื่อยเหน็ดมากมาย อุปสรรคมากมาย เจอปัญหาโซรมกระตุ้น ภารกิจ การเงิน ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง เหมาะสมเปลี่ยนแปลง

  นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

  http://tabienhit.com/

  Add your widget here